Luchthaven in woongebied

Op de blog van de Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van de Luchthaven van Deurne (http://www.vatuvblog.be)
kan je lezen dat de plannen van de luchthavendirectie mogelijk veel verder gaan de de 600.000 passagiers waarvan gewag
werd gemaakt tijdens de infoavonden in de aangrenzende gemeentes. (in 2014 waren het er 121.357, en voor 2015 is de
doelstelling 200.000). VATUV citeert op zijn blog uit het internationale tijdschrift 'Air Transport World' en daar wordt gewag
gemaakt van een vertrek- en aankomst-terminal van 3000m2, die groot genoeg is voor 2.000.000 passagiers per jaar!
Waarom een hal voorzien die meer dan driemaal te groot is?

Vanaf april zullen er dagelijks meer vluchten komen. Aarzel niet om klacht in te dienen voor de toenemende hinder
die dit zal meebrengen, ook in Mortsel. Dit kan zowel schriftelijk al via internet:

t.a.v. Katleen Pittevils, Klachtenbehandelaar
Luchthavenlei z/n 2100 Antwerpen
antwerpairport@vlaanderen.be, of via het formulier
http://www.antwerp-.be/airport/contentpage_nl.php?p=klachtenbehandeling

Er is een overlegcommissie (bewoners + luchthaven) waar een overzicht wordt gegeven van de binnengekomen klachten
en het gevolg er aan gegeven. De commissie komt 2 x per jaar bij elkaar.