Wijken van de toekomst

De stad wil in 2017 de werf verhuizen naar de Heirbaan, naast het nieuwe containerpark.
Op de gemeenteraad van 3 maart stelde Groen gemeenteraadslid Walter Duré in een
extra agendapunt voor om van deze site een ecowijk te maken.
In Ieper, Leuven, Gent en Mechelen is men reeds volop ecowijk-projecten aan het uitwerken.
Belangrijk hierbij is dat de gemeente zelf de regie in handen houdt, bvb. door een systeem
van recht van opstal voor de grond.(http://www.mvovlaanderen.be - zoektern 'ecowijk'.

Ecowijken zijn energieneutraal en voorzien zoveel mogelijk gesloten kringlopen.
Ook gemeenschappelijke ruimtes en groen behoren tot de opties.
De historische brandweerkazerne zou perfect dienst kunnen doen voor ambachtelijke
werkplaatsen. Een mooie herbestemming voor een stukje Mortsels onroerend erfgoed.
De bevoegde schepen anwoordde dat hij het idee van een ecowijk zeker mee in overweging wil nemen.